0417 | Biserica de lemn „Sf. Dumitru”, sat Boia, com Jupânești, GJ-II-m-B-09246; Biserica „Sf. Ilie”, sat /com. Jupânești; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Boia,com. Jupânești

Denumire: Biserica de lemn „Sf. Dumitru”, sat Boia, com Jupânești, GJ-II-m-B-09246; Biserica „Sf. Ilie”, sat /com. Jupânești; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Boia,com. Jupânești
cod LMI: GJ-II-m-B-09246
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: BOZIANU, jud. Gorj, Biserica Sf. Ilie. Căt. Pârâu, Biserica de lemn Sf. Nicolae. Căt. Boia, Biserica de lemn Sf. Dumitru. Toate cătunele fac parte din com. Jupăneşti. Chestionare.
Observații: Boziana, sat desfiinţat 17 febr. 1968, unificat cu satul Jupâneşti, comuna Jupâneşti, jud. Gorj. Pârâu, sat desfiinţat, unificat cu satul Boia, com. Jupâneşti, jud. Gorj
Nr. filelor: 6
Număr dosar: 0417