0450 | Biserica „Sf. Arhanghel Mihail”, sat Brădeștii Bătrâni, comuna Brădești; Biserica„Sf. Ioan Botezătorul” sat/comuna Brădești

Denumire: Biserica „Sf. Arhanghel Mihail”, sat Brădeștii Bătrâni, comuna Brădești; Biserica„Sf. Ioan Botezătorul” sat/comuna Brădești
cod LMI: DJ-II-m-B-08208; DJ-II-m-B-08207
Județ: Dolj
Anii de corespondență: 1915-1950
Cuprinsul dosarului: BRĂDEŞTI, Bătrâni, jud. Dolj- Biserica Sf. Voievozi (Arh. Mihail şi Gavril). Căt. Morăreşti: Biserica Sf. loan Botezătorul. Chestionare, corespondenţă, devize, referate, memorii, procese-verbale, caiet sarcini, ofertă, planuri. Starea monumentelor, lucrări de reparaţii şi restaurare (construcţii, pictură): gropniţă. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika, N. Drăghiceanu, V. Brătulescu, H. Teodoru, I. Mihail, Şt. Balş, E. Costescu, episcop Nifon Craioveanu.
Nr. filelor: 158
Număr dosar: 0450