0454 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat Brădiceni, comuna Peștișani

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae”, sat Brădiceni, comuna Peștișani
cod LMI: GJ-II-m-B-09247
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1940
Cuprinsul dosarului: BRĂDICENI, jud. Gorj, Biserica Sf. loan. Corespondenţă. Semnatari: V. Brătulescu ş.a.
Nr. filelor: 1
Număr dosar: 0454