0459 | Biserica de lemn „Sf Voievozi”, sat Poduri, comuna Poduri, Cătun Rusăieşti; Biserica de lemn „Sf. Voievozi”, sat Poduri, comuna Poduri

Denumire: Biserica de lemn „Sf Voievozi”, sat Poduri, comuna Poduri, Cătun Rusăieşti; Biserica de lemn „Sf. Voievozi”, sat Poduri, comuna Poduri
cod LMI: BC-II-m-B-00877; BC-II-m-B-00877
Județ: Bacău
Anii de corespondență: 1921-1939
Cuprinsul dosarului: BRĂNEŞTI, jud. Bacău, Biserica Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul. Căt. Podurile, Biserica Sf. Nicolae, Căt. Rusăeşti, Biserica Sf. Voievozi. Chestionare, corespondenţă, procese-verbale, referate, antemăsurătoare-deviz. Starea monumentelor, necesitate reparaţii; restaurare. Semnatari: V. Brătulescu, H, Teodoru, N. Ghika.
Observații: BRĂNEŞTI, sat desfiinţat (17 febr. 1 968), unificat cu satul Poduri, com. Poduri, jud. Bacău. RUSĂEŞTI, sat desfiinţat (17 febr. 1968), unificat cu satul Poduri , com. Poduri , jud. Bacău .
Nr. filelor: 28
Număr dosar: 0459