0515 | Biserica „Sf. Nicolae” sat Bucovăț, comuna Bucovăț; Mănăstirea Tismana, sat Tismana, comuna Tismana; Mănăstirea Polovragi, sat Polovragi, comuna Polovragi; Mănăstirea Călui, sat Călui, comuna Călui; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Palilula, comuna Bucovăț

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae” sat Bucovăț, comuna Bucovăț; Mănăstirea Tismana, sat Tismana, comuna Tismana; Mănăstirea Polovragi, sat Polovragi, comuna Polovragi; Mănăstirea Călui, sat Călui, comuna Călui; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Palilula, comuna Bucovăț
cod LMI: DJ-II-m-B-08210; GJ-II-a-A-09413; GJ-II-a-A-09356; OT-II-a-A-08808; DJ-II-m-B-80335
Județ: Dolj; Gorj; Olt
Anii de corespondență: 1915-1951
Cuprinsul dosarului: BUCOVĂŢ, Mofleni, jud. Dolj, M-rea Bucovăț cu Biserica Sf. Nicolae (sec. XVI) : corespondență, devize reparații, restaurare, consolidare, pictură. Devize reparații (1931) la m-rea Tismana, Polovragi, m-rea Călui. Chestionare bisericile din Palilula. Semnatari: D. Onciul, N. Ghika-Budești, V. Drăghiceanu, Iancu L. Atanasescu, H. Teodoru, V. Brătulescu, E. Costescu, Șt. Balş.
Nr. filelor: 141
Număr dosar: 0515