0533 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat/comuna Bucu; Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, sat/comuna Gheorghe Lazăr; Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, sat Sărățeni, oraș Tăndărei

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae", sat/comuna Bucu; Biserica "Adormirea Maicii Domnului", sat/comuna Gheorghe Lazăr; Biserica „Sf. Ioan Botezătorul", sat Sărățeni, oraș Tăndărei
Județ: Ialomița
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: BUCU, jud. Ialomiţa, Biserica Sf. Nicolae. Căt. Gheorghe Lazăr, Biserica Adormirea. Căt. Sărăţenii de Jos, Biserica Sf. loan Botezătorul.
Observații: Bucu, sat/com; Gheorghe Lazăr sat/com; SĂRĂŢENI, vechea denumire a satului Strachina, sat desfiinţat şi înglobat în oraşul Ţăndărei, jud. Ialomiţa.
Nr. filelor: 8
Număr dosar: 0533