1024 | Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, sat Miroslovești, com. Miroslovești, IS-II-m-B-04205; Biserica de lemn „Sf. Voievozi”, sat Mitești, com. Miroslovești; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Ciohorăni, com. Cihorăni, jud. Iași

Denumire: Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, sat Miroslovești, com. Miroslovești, IS-II-m-B-04205; Biserica de lemn „Sf. Voievozi”, sat Mitești, com. Miroslovești; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Ciohorăni, com. Cihorăni, jud. Iași
cod LMI: IS-II-m-B-04205
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1925
Cuprinsul dosarului: CIOHORĂNI, com. Mirosloveşti, jud. Suceava - Bis. Sf. Nicolae: chestionar; Miteşti - Bis. de lemn Sf. Voievozi: chestionar; Mirosloveşti - Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva: chestionar; corespondenţă, presupunerea că ar fi din timpul domniei lui Ştefan cel Mare; semnatari: P. Demetrescu, V. Brătulescu.
Observații: În anul 1968, com. Miroslovești, jud. Suceava, a fost transferată jud. Iași. În anul 2004, satul Ciohorăni a devenit o comună de sine stătătoare.
Nr. filelor: 24
Număr dosar: 1024