1029 | Biserica de lemn „Sf. Gheorghe”, sat Glodeni, com. Bălănești, GJ-II-m-B-09304; Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, sat Glodeni, com. Bălănești, GJ-II-m-A-09305; Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Ohaba, com. Bălănești, jud. Gorj

Denumire: Biserica de lemn „Sf. Gheorghe”, sat Glodeni, com. Bălănești, GJ-II-m-B-09304; Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, sat Glodeni, com. Bălănești, GJ-II-m-A-09305; Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Ohaba, com. Bălănești, jud. Gorj
cod LMI: GJ-II-m-B-09304; GJ-II-m-A-09305
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921-1947
Cuprinsul dosarului: CIORĂŞTI, com. Glodeni, jud. Gorj - Bis. de lemn Sf. Gheorghe: chestionar; Bâșneci - Bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva: chestionar; Ohaba - Bis. de lemn Sf. Nicolae: chestionar; corespondenţă, stare, propunere demolare şi construire bis. nouă, proiect construire (cu 1 planşă); semnatari: Şt. Balş, Ministerul Cultelor.
Nr. filelor: 53
Număr dosar: 1029