1033 | Ruinele bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a fostului schit de călugări din Masivul Ceahlău

Denumire: Ruinele bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a fostului schit de călugări din Masivul Ceahlău
Județ: Neamț
Cuprinsul dosarului: CIOROBUC, jud. Neamţ - ruinele bisericii fostului schit de pe muntele Ceahlău: corespondenţă, cu pecetea (ştampila) mănăstirii Durău la 1904.
Nr. filelor: 2
Număr dosar: 1033