1058 | Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Ciurea; Biserica „Sf. Voievozi Mihail și Gavril”, sat Picioru Lupului; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Slobozia, com. Ciurea; jud. Iași

Denumire: Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Ciurea; Biserica „Sf. Voievozi Mihail și Gavril”, sat Picioru Lupului; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Slobozia, com. Ciurea; jud. Iași
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: CIUREA, jud. laşi - Bis. de lemn Sf. Nicolae; Picioru Lupului - Bis. Sf. Voievozi; Poiana cu Cetate - Bis. Sf. Nicolae (în stare de ruină); Slobozia Bis. Sf. Nicolae: chestionare.
Observații: În perioada interbelică, biserica „Sf. Nicolae” din satul Poiana cu Cetatea, se afla în stare completă de ruină. În prezent, satul aparține com. Grajduri, jud. Iași.
Nr. filelor: 20
Număr dosar: 1058