1095 | Mănăstirea Negru Vodă, municipiul Câmpulung

Denumire: Mănăstirea Negru Vodă, municipiul Câmpulung
cod LMI: AG-II-a-A-13547
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1905-1948
Cuprinsul dosarului: CÂMPULUNG, jud. Muscel - Mănăstirea Negru Vodă - istoric (de preot Isbăşescu, la 1905), situaţie cu restaurarea casei administraţiei pentru folosire ca orfelinat (1920); deviz restaurare turlă clopotniţă (cu un plan, 1944), sesizare cu dispariţia unor odoare din patrimoniul mănăstirii, inventar cu obiecte lipsă faţă de inventarul din 1902, adrese despre incendiu (1934); urmări, deviz reparaţii clopotniţă (1934), recepţie lucrări, deviz reparaţii muzeu (1936), referate pentru mobilier muzeu, deviz restaurare foişor, casa-muzeu, paraclis (1938), releveu clopotniţă, contract pentru restaurare foişor, referate despre urmările cutremurului (1940), referat pentru restaurare pictură paraclis (1948); semnatari: P. Demetrescu, N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu, mitropolia Ungro-Vlahiei, S. Becu, H. Teodoru, Şt. Balş, N. lorga, Al. Lapedatu.
Nr. filelor: 475
Număr dosar: 1095