1116 | Biserica „Sf. Gheorghe” și „Sf. Voievozi”, sat Călmățuiu, com. Călmățuiu, jud. Teleorman

Denumire: Biserica „Sf. Gheorghe” și „Sf. Voievozi”, sat Călmățuiu, com. Călmățuiu, jud. Teleorman
Județ: Teleorman
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: CÂRLIGAŢI, jud. Teleorman - Bis. Sf. Gheorghe şi Sf. Voievozi: chestionar.
Observații: În prezent, satul Cârligați este denumit Călmățuiu.
Nr. filelor: 6
Număr dosar: 1116