1118 | Biserica „Sf. Trei Iararhi”, sat Cârligi, com. Ștefan cel Mare, NT-II-a-B-10603; Biserica de lemn „Sf. Voievozi Mihail și Gavriil”, sat Soci; Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, sat Dușești, com. Ștefan cel Mare, jud. Neamț

Denumire: Biserica „Sf. Trei Iararhi”, sat Cârligi, com. Ștefan cel Mare, NT-II-a-B-10603; Biserica de lemn „Sf. Voievozi Mihail și Gavriil”, sat Soci; Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, sat Dușești, com. Ștefan cel Mare, jud. Neamț
cod LMI: NT-II-a-B-10603
Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1919-1942
Cuprinsul dosarului: CÂRLIGI, jud. Neamţ - Bis. Trei Ierarhi: chestionar şi corespondenţă; Soci - Bis. Sf. Voievozi: chestionar; Dudeşti - Bis. Sf. Apostoli: chestionar. Semnatar: Șt. Balș
Observații: Schițe releveu, în plic anexă.
Nr. filelor: 38
Număr dosar: 1118