1127 | Biserica „Sf. Gheorghe”, sat Cârtojani, com. Roata de Jos,

Denumire: Biserica „Sf. Gheorghe”, sat Cârtojani, com. Roata de Jos,
cod LMI: GR-II-m-B-15071
Județ: Giurgiu
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: CÂRTOJANI, jud. Vlaşca- Bis. Sf. Gheorghe: chestionar.
Nr. filelor: 6
Număr dosar: 1127