1130 | Biserica „Sf. Voievozi Mihail și Gavriil”, sat Clejani, com. Clejani

Denumire: Biserica „Sf. Voievozi Mihail și Gavriil”, sat Clejani, com. Clejani
cod LMI: GR-II-m-B-14962
Județ: Giurgiu
Anii de corespondență: 1921-1942
Cuprinsul dosarului: CLEJANI, jud. Vlaşca - Bis. Sf. Voievozi: chestionar, descriere, pictură de Tattarescu, deviz reparaţii (1937-1939), 2 planşe (fereastră), recepţie lucrări restaurare pictură (1939), deviz restaurare pictură; semnatari: Em. Costescu, I. Mihail.
Nr. filelor: 64
Număr dosar: 1130