1161 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat/com Colelia

Denumire: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat/com Colelia
Județ: Ialomița
Anii de corespondență: 1921-1923
Cuprinsul dosarului: COLELIA, jud. Ialomiţa - Biserica Adormirea Maicii Domnului: chestionar şi corespondenţă.
Nr. filelor: 32
Număr dosar: 1161