1163 | Biserica fostei Mănăstiri Vieroși, localitate Făgetu, oraș Mioveni

Denumire: Biserica fostei Mănăstiri Vieroși, localitate Făgetu, oraș Mioveni
cod LMI: AG-II-m-A-13686.01
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1952-1953
Cuprinsul dosarului: Colibași, jud. Argeş - Biserica Vieroşi: corespondenţă; descriere degradări, deviz consolidare (1953).
Observații: Fostul sat Vieroşi, sat aparţinător FĂGETU; oraş MIOVENI
Nr. filelor: 15
Număr dosar: 1163