1175 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat Colțu, com. Ungheni; Biserica „Cuv. Paraschiva”, sat/com. Ungheni, jud. Argeș

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae”, sat Colțu, com. Ungheni; Biserica „Cuv. Paraschiva”, sat/com. Ungheni, jud. Argeș
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: COLŢU, com. Ungheni, jud. Argeş - Biserica Sf. Nicolae: chestionar, corespondenţă, descriere, deviz consolidare (cu un plan); Ungheni - Biserica Cuvioasa Paraschiva: chestionar, deviz reparaţii (1943), corespondenţă; semnatar: Şt. Balş.
Nr. filelor: 58
Număr dosar: 1175