1201 | Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, sat Conțești, com. Davidești; Biserica „Sf. Împărați”, sat/com. Davidești; Biserica din cimitir „Înălțarea Domnului”, sat/com. Davidești, AG-II-m-B-13664

Denumire: Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, sat Conțești, com. Davidești; Biserica „Sf. Împărați”, sat/com. Davidești; Biserica din cimitir „Înălțarea Domnului”, sat/com. Davidești, AG-II-m-B-13664
cod LMI: AG-II-m-B-13664
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: CONŢEŞTI, com. Davideşti, jud. Muscel - Biserica Sf. loan Botezătorul; Davideşti - Bisericile Sf. Împăraţi şi Înălţarea Domnului: chestionare.
Nr. filelor: 22
Număr dosar: 1201