1203 | Biserica „Sf. Împărați”, sat Copaciu, com. Ghimpați; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Ghimpați (fost sat Crovu ), com. Ghimpați

Denumire: Biserica „Sf. Împărați”, sat Copaciu, com. Ghimpați; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Ghimpați (fost sat Crovu ), com. Ghimpați
cod LMI: GR-II-m-B-14969; GR-II-m-B-14994
Județ: Giurgiu
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: COPACIU, com. Ghimpaţi, jud. Vlaşca- Biserica Sf. Împăraţi: chestionar; Crovu - Biserica de lemn Sf. Nicolae: chestionar.
Observații: sat Ghimpați (fost Crovu), com. Ghimbați, jud. Giurgiu
Nr. filelor: 10
Număr dosar: 1203