1266 | Mănăstirea Cotmeana, sat/com. Cotmeana

Denumire: Mănăstirea Cotmeana, sat/com. Cotmeana
cod LMI: AG-II-a-A-13622
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1919-1930
Cuprinsul dosarului: COTMEANA, com. Săpunari, jud. Argeş - Mănăstirea Cotmeana (cu Biserica Buna Vestire): chestionar, corespondenţă, descriere stare, deviz restaurare Biserica (1922-1923), deviz reparaţii zid incintă şi clopotniţă (1924-1926); semnatari: Gr. Cerchez, N. Ghika-Budeşti, V. Drăghiceanu.
Nr. filelor: 109
Număr dosar: 1266