1268 | Biserica catolică, sat/com. Cotnari

Denumire: Biserica catolică, sat/com. Cotnari
cod LMI: IS-II-m-A-04136
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1928-1943
Cuprinsul dosarului: COTNARI, jud. laşi - Biserica catolică: corespondenţă, deviz restaurare (1928), releveu, referate, recepţie lucrări, descoperirea unei pietre de mormânt (presupus al arhitectului lui Petru Rareş), semnalarea degradării monumentului (1943); semnatari: H. Teodoru, Primăria Cotnari.
Nr. filelor: 39
Număr dosar: 1268