1270 | Pivnițele Domnești din Palatul Domnesc, sat/com. Cotnari, IS-II-m-A-04135.02; Biserica „Sf. Nicolae”, sat /com. Costuleni, IS-II-m-B-04134; Biserica „Sf. Dumitru”, sat Hilița, com. Costuleni; Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, sat Măcărești, com. Costuleni

Denumire: Pivnițele Domnești din Palatul Domnesc, sat/com. Cotnari, IS-II-m-A-04135.02; Biserica „Sf. Nicolae”, sat /com. Costuleni, IS-II-m-B-04134; Biserica „Sf. Dumitru”, sat Hilița, com. Costuleni; Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, sat Măcărești, com. Costuleni
cod LMI: IS-II-m-A-04135.02; IS-II-m-B-04134
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1951
Cuprinsul dosarului: COTNARI, jud. laşi - Pivniţele domneşti (sec. XVI): corespondenţă despre deteriorare, deviz restaurare (1951), Costuleni - Biserica Nicolae: chestionar; Macăreşti - Biserica Sf. loan Botezătorul: chestionar; semnatar: Em. Costescu.
Nr. filelor: 30
Număr dosar: 1270