1283 | Biserica „Nașterea Maicii Domnului” a fostului schit Covrig, sat Covrigi, com. Văgiulești

Denumire: Biserica „Nașterea Maicii Domnului” a fostului schit Covrig, sat Covrigi, com. Văgiulești
cod LMI: GJ-II-m-B-09286.01
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: COVRIGI, jud. Mehedinţi - Biserica Naşterea Maicii Domnului: chestionar.
Nr. filelor: 5
Număr dosar: 1283