1345 | Biserica reformată, fostă Biserica evanghelică, sat/com. Cricău

Denumire: Biserica reformată, fostă Biserica evanghelică, sat/com. Cricău
cod LMI: AB-II-m-A-00211.01
Județ: Alba
Anii de corespondență: 1937
Cuprinsul dosarului: CRICĂU, jud. Alba - Biserica reformată: corespondenţă.
Nr. filelor: 3
Număr dosar: 1345