0944 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat Ceplea; Biserica „Sf. Nicolae și Sf. Alexandru”, sat Broșteni, com. Plopșoru, jud. Gorj

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae”, sat Ceplea; Biserica „Sf. Nicolae și Sf. Alexandru”, sat Broșteni, com. Plopșoru, jud. Gorj
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921-1947
Cuprinsul dosarului: CEPLEA, com. Broşteni, jud. Gorj - bis. Sf. Nicolae; Broşteni - bis. Sf. Nicolae şi Sf. Alexandru. Chestionare şi corespondenţă.
Observații: Biserica din satul Izvoarele, jud. Gorj a fost demolată în perioada interbelică.
Nr. filelor: 27
Număr dosar: 0944