0995 | Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Chiperești; Biserica „Sf. Voievozi Mihail și Gavril”, sat Oprișeni, com. Țuțora, jud. Iași

Denumire: Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Chiperești; Biserica „Sf. Voievozi Mihail și Gavril”, sat Oprișeni, com. Țuțora, jud. Iași
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: CHIPEREŞTI, com. Ţuţora, jud. laşi - Biserica de lemn Sf. Nicolae; Oprişeni - Biserica Sf. Voievozi: chestionare.
Nr. filelor: 9
Număr dosar: 0995