0714 | Biserica de lemn „Sf. Gheorghe”, sat Buda (Parohia Budeni), com. Lespezi, jud. Iași

Denumire: Biserica de lemn „Sf. Gheorghe”, sat Buda (Parohia Budeni), com. Lespezi, jud. Iași
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1922-1934
Cuprinsul dosarului: BUDENI - Lespezi, jud. Suceava. Biserica de lemn Sf. Gheorghe. Corespondenţă, memoriu, antemăsurătoare, deviz pentru reparaţii. Semnatar: N. Ghika-Budeşti.
Observații: Sat Buda, com. Lespezi, actualmente în județul Iași
Nr. filelor: 28
Număr dosar: 0714