0724 | Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Buhalnița, com. Ceplenița; Biserica „Sf. Voievozi”, com. Ceplenița;

Denumire: Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, sat Buhalnița, com. Ceplenița; Biserica „Sf. Voievozi”, com. Ceplenița;
cod LMI: IS-II-m-B-04113; IS-II-m-B-04119.01
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1944
Cuprinsul dosarului: BUHALNIŢA, com. Cepleniţa, jud. laşi. Bisericile Naşterea Maicii Domnului şi Sf. Voievozi. Chestionare şi corespondenţă.
Nr. filelor: 13
Număr dosar: 0724