0772 | Biserica „Sf. Ecaterina”, sat Buznea, com. Ion Neculce, IS-II-m-B-04116; Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat Gănești, com. Ion Neculce, jud. Iași

Denumire: Biserica „Sf. Ecaterina”, sat Buznea, com. Ion Neculce, IS-II-m-B-04116; Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, sat Gănești, com. Ion Neculce, jud. Iași
cod LMI: IS-II-m-B-04116
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1921-1939
Cuprinsul dosarului: BUZNIA, jud. laşi. Biserica Sf. Ecaterina; Găneşti - bis. Sf. Împăraţi. Chestionar, descriere, stare, antemăsurătoare, deviz reparaţii. Semnatar: H. Teodou.
Nr. filelor: 17
Număr dosar: 0772