0867 | Biserica „Sf. Voievozi” și turnul clopotniță ale fostei Mănăstiri Cașin, sat/ com. Mănăstirea Cașin

Denumire: Biserica „Sf. Voievozi” și turnul clopotniță ale fostei Mănăstiri Cașin, sat/ com. Mănăstirea Cașin
cod LMI: BC-II-m-A-00856.01; BC-II-m-A-00856.05
Județ: Bacău
Anii de corespondență: 1929-1944
Cuprinsul dosarului: CAŞIN, jud. Bacău, biserica Sf Voievozi a fostei m-rii Caşin. Adrese, referate pentru executare mobilier şi catapeteasmă, antemăsurătore, deviz, fotografii, schiţa turn clopotniţă, deviz, antemăsurătoare consolidare din 1940. Semnatari: Gh. Sterian, S. Becu, N. Ghika-Budeşti, H. Teodoru, Şt. Balş.
Nr. filelor: 488
Număr dosar: 0867