0886 | Mănăstirea Căldărușani, sat Lipia, com. Gruiu

Denumire: Mănăstirea Căldărușani, sat Lipia, com. Gruiu
cod LMI: IF-II-a-A-15293
Județ: Ilfov
Anii de corespondență: 1914-1952
Cuprinsul dosarului: CĂLDĂRUŞANI, jud. Ilfov. Mănăstirea Căldăruşani. Chestionar. Adrese, referate, proiect restaurare biserică şi turn clopotniţă (cu planşe), deviz montare uşă altar, procese verbale recepţie lucrări, adrese despre urmări incendiu din 1945, deviz refacere acoperiş clădiri incintă, deviz reparaţii curente clădiri aripa dreaptă; Semnatari: H. Teodoru, St. Becu, Şt. Balş, Al. Lapedatu.
Nr. filelor: 232
Număr dosar: 0886