1363 | Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”, sat Hulubești, comuna Călugăreni; Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Hulubești, comuna Călugăreni; Biserica „Sfinții Voievozi” (Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril), sat Hulubești, comuna Călugăreni; Ruine beci, sat Hulubești, comuna Călugăreni

cod LMI: GR-II-m-B-15018; GR-II-m-B-15019
Județ: Giurgiu
Anii de corespondență: 1921-1939
Cuprinsul dosarului: Județul Vlașca, cătun Crângurile, comuna Strâmba, Biserica de zid „Sfântul Ioan Botezătorul” (1867). Chestionar. Comuna Strâmba, Parohia Strâmba de Jos, Biserica de zid „Sfântul Nicolae” (1880). Chestionar. Cătun Strâmba de Sus, Biserica de zid „Sfinții Voievozi”. Chestionar. Comuna Strâmba de Jos, corespondență referitoare la un beci vechi construit în timpul lui Mihai Viteazul.
Observații: Județul Vlașca a fost o unitate administrativ-teritorială din perioada interbelică. Mare parte din fostul județ Vlașca este acum județul Giurgiu. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Călugăreni purta denumirea de Uzunu, făcea parte din plasa Câlniștea a județului Vlașca și era formată din satele Călugăreni-Vartiade, Uzunu, Buturugari, Călugăreni-Moșteni și Călugărenii Mănăstirii (Crucea de Piatră), având trei biserici, două școli și trei mori de apă (una pe Neajlov și două pe Câlniștea). La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționau în aceeași plasă și comunele Brăniștari și Strâmba Mare. Comuna Brăniștari era formată din satele Brăniștarii de Jos, Brăniștarii de Sus, Brăniștari-Moșteni și Năneasca, având în total 865 de locuitori, două biserici, o moară și o școală cu 37 de elevi (dintre care 11 fete). Comuna Strâmba Mare era compusă din satele Strâmba de Jos, Strâmba de Sus și Crângurile, având în total 1515 locuitori; existau aici trei biserici, o școală și trei mori pe Neajlov. În 1950, comunele au fost transferate raionului Vidra și apoi (după 1952) raionului Giurgiu din regiunea București. Comuna și satul Strâmba au primit în 1964 denumirea de Hulubeștii. În 1968, comunele au trecut la județul Ilfov, comunele Brăniștari și Hulubești fiind desființate, satele lor trecând la comuna Călugăreni; tot atunci, satul Moșteni-Dobrotești a fost desființat și comasat cu satul Brăniștari. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Giurgiu.
Nr. filelor: 7
Număr dosar: 1363