1372 | Biserica „Sfinții Voievozi”, sat Cuca, comuna Cuca; Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, „Duminica Tuturor Sfinților”, sat Cuca, comuna Cuca; Biserica „Intrarea în Biserică” sat Cuca, comuna Cuca; Biserica „Cuvioasa Paraschiva” sat Măcăi, comuna Cuca, Biserica „Sfinții Voievozi” sat Sinești, comuna Cuca

Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: Județul Argeș, cătun Cuca, comuna Măcăi, Biserica de lemn „Sfinții Voievozi” (1837). Chestionar, corespondență despre Biserica „Sfinții Voievozi” și despre Biserica cu hramurile „Cuvioasa Paraschiva” și „Duminica Tuturor Sfinților”. Cătunul Cuca, Biserica de zid „Intrarea în Biserică” (1895). Chestionar. Cătunul Măcăi, comuna Măcăi, Biserica de zid „Cuvioasa Paraschiva” (1888). Chestionar. Cătunul Sinești, Biserica de zid „Sfinții Voievozi” (1893). Chestionar.
Nr. filelor: 13
Număr dosar: 1372