1389 | Biserica „Intrarea în Biserică” -Brad-Bătuşar, municipiul Curtea de Argeș

cod LMI: AG-II-m-A-13663
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Argeș, Curtea de Argeș, filiala Căprești-Brad-Bătușești, Biserica „Intrarea în Biserică” (1583-1585). Chestionar, corespondență și adrese între Ministerul Cultelor, Comisiunea Monumentelor Istorice și parohia bisericii. Caiet de sarcini și deviz pentru restaurarea picturii bisericii. Documente semnate de pictorul Arthur Verona.
Observații: Biserica Bătușari (Brad-Botușari), strada Vlaicu Vodă 8; municipiul Curtea de Argeș
Nr. filelor: 25
Număr dosar: 1389