1390 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Drujeşti; Biserica „Intrarea în Biserică” – Brad-Bătuşari, municipiul Curtea de Argeș

cod LMI: AG-II-m-A-13650; AG-II-m-A-13663
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1944
Cuprinsul dosarului: Județul Argeș, Curtea de Argeș, Biserica de zid „Adormirea Maicii Domnului” - Drujești (1793-1795). Chestionar. Adresă Comisiune în vederea clasării. Adresă Comisiune în scopul unor măsuri de reparație radicală sau dărâmare a bisericii. Referat - restaurare biserică. Deviz și ante-măsurătoare deviz pentru restaurare. Raport Primăria Curtea de Argeș în scopul verificării calității de monument istoric a bisericii. Adresă înștiințare Comisiune asupra situației bisericilor „Olari”, „Brazi” și „Drujești”, în urma cutremurului din noiembrie 1940. Biserica de zid „Intrarea în Biserică” (1583). Referat pentru lucările de consolidare și reparații, după cutremur, a bisericii „Brazi”. Caiet de sarcini și ante-măsurătoare deviz pentru lucrările de consolidare și restaurare a bisericii. Corespondență, devize, antemăsurătoare-deviz pentru lucrările de consolidare și reparații, după cutremur, ale bisericii „Drujești”. Proces-verbal de recepție privind lucrările de reparații și îmbunătățiri executate la biserica „Brazi”. Relevee biserica „Drujești”. Corespondență aprobare folosire a bisericii „Drujești” drept capelă militară, de către garnizoana Curtea de Argeș.
Nr. filelor: 52
Număr dosar: 1390