1391 | Biserica „Sf. Îngeri” Flămânzeşti, municipiul Curtea de Argeș

cod LMI: AG-II-m-A-13658
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1942
Cuprinsul dosarului: Județul Argeș, Curtea de Argeș, strada Damaschin, Biserica filială „Sf. Îngeri”/„Sfinții Voievozi” (1717). Chestionar, corespondență, devize pentru repararea și întreținerea bisericii. Corespondență între episcopia Curtea de Argeș, Ministerul Cultelor, Comisiunea Monumentelor Istorice, arhitecți, pictori, în vederea restaurării bisericii din Curtea de Argeș. Devize, măsurători, oferte, antemăsurători, procese verbale de recepție etc. Plic schițe releveu (8 file).
Observații: Municipiul Curtea de Argeș; Strada Valea Doamnei 1
Nr. filelor: 77
Număr dosar: 1391