1392 | Biserica „Sfântul Nicolae” – Domnesc, municipiul Curtea de Argeș

cod LMI: AG-II-a-A-13647.01
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1909-1921
Cuprinsul dosarului: Listă referitoare la relevee de pictură, referate de reparații și devize înaintate de arhitectul Nicolae Ghika-Budești și inginerul Grigore Cerkez, activitatea pictorului Pavel Popescu. Corespondență referitoare la activitatea pictorului Pavel Popescu, lucrărir sub direcțiunea inginerului Grigore Cerkez. Corespondență referitoare la pictura Bisericii Domnești din Curtea de Argeș, semnatar pictor D. Norocea. Adresă referitoare la săpăturile din Argeș, semnatar Virgil Drăghiceanu. Adresă referitoare la descoperirea mormintelor domnești la Biserica Domnească. Adresă referitoare la embaticurile de pe proprietatea bisericii, semnatar arhitect șef Nicolae Ghika. Memoriu referitor la restaurarea picturilor Bisericii Domnești, semnatar pictor D. Norocea. Adresă referitoare la ordonanțarea cheltuielilor pentru supravegherea săpăturilor, semnatar Virgil Drăghiceanu. Adresă a Seviciului Contencios al Ministerului Cultelor și Artelor referitoare la cumpărarea imobilului lui Sima Popescu din Curtea de Argeș, semnatar D. Rosetti. Adresă referitoare la studiul de evaluare și schița de plan realizată de inginer hotarnic C. Comăneanu, pentru locurile embaticare de la Biserica Domnească. Adresă referitoare la statele de plată pentru echipa de restaurare de la Biserica Domnească, semnatar Gh. Teodorescu. Ofertă pentru refacerea pardoselii de piatră a Bisericii Domnești, semnatar Scoringi Francesco. Denunțare la poliție a activității neconforme a domnului Scoringi Francesco. State de plată pentru personalul restaurării Bisericii Domnești. Corespondență referitoare la reluarea slujbelor bisericești la Biserica Domnească.
Nr. filelor: 50
Număr dosar: 1392