1394 | Curtea Domnească, Biserica „Sfântul Nicolae” – Domnesc, municipiul Curtea de Argeș

cod LMI: AG-II-a-A-13647; AG-II-a-A-13647.01
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1930
Cuprinsul dosarului: Adresă referitoare la transportarea unei platforme cu lespezi de piatră de la Corbeni sau de la Oiești către Curtea de Argeș. Adrese referitoare la ordonanțarea unor cheltuieli referitoare la activitatea din Curtea de Argeș, semnatar Virgil Drăghiceanu. Adrese referitoare la fotografierea picturilor Bisericii Domnești de la Curtea de Argeș, semnatar fotograf Mihalache Lăzărescu. Adrese referitoare la statele de plată pentru personalul de la Biserica Domnească de la Curtea de Argeș, semnatar pictor restaurator, Gh. Teodorescu. Adresa referitoare la realizarea releveului picturilor Bisericii Domnești de la Curtea de Argeș. Adresă referitoare la proprietate embaticară în zona Bisericii Domnești de la Curtea de Argeș, semnatar Filoftia M. Diaconescu. Adresă referitoare la proprietatea domnului Sima Popescu și punerea în posesia Bisericii Domnești. Planul Curții Domnești de la Curtea de Argeș. Adresă referitoare la actele justificative asupra cheltuielilor făcute cu consolidarea caselor domnești din Curtea de Argeș, semnatar Virgil Drăghiceanu. Adresă referitoare la amendă emisă de Comisia Asigurărilor și aplicată întreprinderii Monumentelor Istorice din Curtea de Argeș pentru accidentul neraportat la timp al muncitorului Nucci Francisco. Adrese referitoare la vânzarea embaticului proprietății doamnei Filoftia Diaconescu, la curtea Bisericii Domnești din Curtea de Argeș. Adresă referitoare la plata pentru fotografii, semnatar Iosif Kessler. Adrese referitoare la asigurarea pazei la Biserica Domnească și la interzicerea de a intra cu vite și porci în terenul bisericii. Adresă către fotograful Mihalache Lăzărescu referitoare la trimiterea unei copii de pe fotografia portretului lui Radu Negru Vodă către Nicolae Iorga, semnatar Virgil Drăghiceanu. Adrese referitoare la aprobare pentru repictarea catapeteasmei și în interiorul Bisericii Domnești. Adrese trimise de chiriașul Alexandru Vlăsceanu, chiriașul unei case acum în posesia Ministerului Cultelor și Artelor. Adresă către Muzeului Național de Antichități și Muzeul de Etnografie și Artă Națională referitoare la pietre de morminte din colecția Papassoglu ce ar conține pietre de mormânt de la Biserica Domnească. Adrese referitoare la oprirea activității domnului Stoica Nicolescu de a descifra și a publica inscripțiile slavone de la Biserica Domnească și de a preda pozele și traducerile, semnatar Virgil Drăghiceanu. Adresă despre o donație făcută Bisericii Domnești de către Lady Dering. Adresă referitoare la aprobarea efectuării de copii după frescele Bisericii Domnești, semnatar D. Pherekide. Adrese referitoare la plângerile epitropilor Bisericii Domnești în legutură cu activitatea pictorului restaurator Gh. Teodorescu și stagnarea lucrărilor, semnatari epitropii Ioan D. Dimitrescu, Gh. Dinescu, Ion S. Șuță. Adresă referitoare la trimitirea de fotografii cu tezaurul Bisericii Domnești, semnatar directorul Muzeului de Artă Națională Alexandru Tzigara-Samurcaș. Adrese referitoare la folosirea de cărămidă pentru refacerea zidului de împrejmuire al Bisericii Domnești, semnatar arhitect șef P. Demetrescu. Deviz pentru repararea zidului de împrejmuire al Bisericii Domnești, semnatar arhitect P. Demetrescu. Deziv pentru reparațiuni și îmbunătățiri la casa din curtea Bisericii Domnești, semnatar arhitect P. Demetrescu. Adresă referitoare la împrumutul planurilor de la Biserica Domnească în vederea realizării unui asemenea monument în București, semnatar este primarul Bucureștiului Ioan E. Costinescu. Deviz pentru lucrări de împrejmuire cu zid de bolovani de râu, semnatar arhitect Em. T. Costescu. Adresă a parohului Bisericii Domnești în legătura cu deschidera mormântului lui Radu Negru Vodă de către îngrijitorul Hristea Stoiculescu, semnatar paroh H. Dumitrescu. Adresă replică în legătura cu deschidera mormântului lui Radu Negru Vodă, semnatar custode Biserica Domnească Hristea H. Stoiculescu. Referat și devize oferte pentru lucrări de restaurare, semnatar arhitect Horia Teodoru.
Observații: Se găsește, în dosar, un plan al Curții Domnești.
Nr. filelor: 184
Număr dosar: 1394