1395 | Ansamblul Bisericii „Sf. Nicolae” (Biserica Domnească), ruinele Bisericii Sân Nicoară, biserica Episcopală, municipiul Curtea de Argeș; Biserica „Buna Vestire” a Mănăstirii Cotmeana, sat Cotmeana, comuna Cotmeana; Biserica de lemn „Sf. Treime”, sat Morărești, comuna Morărești;

cod LMI: AG-II-a-A-13579; AG-II-a-A-13655; AG-II-a-A-13628; AG-II-m-A-13622.01; AG-II-m-A-13745
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1930-1952
Cuprinsul dosarului: Județul Argeș, Biserica Domnească (sec. XIV), Curtea de Argeș. Corespondență privind restaurarea bisericii, și clopotniței; amenajarea aleilor curții domnești. Devize, oferte - placă de marmură de Rușchița. Deviz, oferte - executare vitrină și geamuri de cristal. Corespondență privind închiderea necropolei domnești. Proces-verbal - obiecte de cult. Schiță secțiune longitudinală - mormânt Radu Negru Vodă. Corespondență privind exproprierea terenurilor învecinate bisericii. Act vânzare-cumpărare. Desen - plan de situație al Bisericii Domnești și al terenurilor învecinate. Raport cercetare biserici județul Argeș: Biserica Domnească, ruinele Bisericii Sân Nicoară, Biserica Episcopală, Biserica Mănăstirii Cotmeana, Biserica din Morărești. Fotografii biserică: ancadrament fereastră, fațadă sudică. Plic anexă cu schițe-releveu: biserica, pivnițe domnești, clopotniță, zid de incintă; raport propunere amenajare muzeală; expropriere teren.
Observații: În dosar este menționată și Biserica Dedulești-Vărzaru, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” și „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, aflată în actual sat Măncioiu, comuna Morărești.
Nr. filelor: 192
Număr dosar: 1395