1396 | Biserica Episcopală „Adormirea Maicii Domnului”; Fântâna Meşterului Manole, municipiul Curtea de Argeș

cod LMI: AG-II-m-A-13628.01; AG-IV-m-A-13942
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1916-1939
Cuprinsul dosarului: Județul Argeș, Curtea de Argeș, Biserica Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” (1512-1517). Proces-verbal licitație darea în antrepriză a lucrărilor de restaurare ale catedralei episcopale și baldachinului din față. Plan, deviz, ofertă lucrări de refacere a învelitoarei și a scurgerilor la acoperișul bisericii. Fotografie. Memoriu lucrări executate - aripa dreaptpă și aripa stângă a bisericii. Referat -cheltuieli reparații pictură interioară catedrală și baptisteriu. Corespondență între Episcopia Argeșului și CMI privind restaurarea picturii. Adresă organizare concurs pentru realizarea unei monografii a mănăstirii Curtea de Argeș. Planuri - învelitoare, aruncătoare de apă, baldachin. Proces-verbal privind maniera de pictare a bisericilor și propunere revizuire regulament. Fântâna Meșterului Manole (începutul secolului XX). Corespondență reparație fântână. Corespondență reparații și înlocuirea cu tablă nouă a învelitoarei Bisericii Episcopale. Adresă a Episcopiei Argeșului către CMI privind restituirea odoarelor. Adresă către Episcopie referitoare la statutul deplasărilor personalului CMI în teritoriu. Corespondență lucrări de reparație - baptiseriu și acoperiș (chitanțe, foi de cheltuieli) Biserica Episcopală. Raport privind starea de coroziune a învelitorii bisericii. Proces-verbal recepție - lucrări de reparații și îmbunătățiri la biserica, aghiasmatorul și terasa Mănăstirii Curtea de Argeș. Corespondență între Comisiune și Episcopie privind pavilionul care conține pietrele vechi cu valoare arheologică. Cerere curățare de var a inscripției Fântânei Meșterului Manole. Adresă Episcopie către CMI - plângere referitoare la construirea unei cârciumi în fața Mănăstirii Argeș. Propunere CMI (către Mareșalul Palatului Regal) de transformare a Mănăstirii Argeș în necropolă domnească. Referat și proiect pentru reașezarea vechilor fresce în Biserica Episcopală. Deviz pentru deschiderea vechii uși laterale a Bisericii Domnești. Fotografii Biserica Episcopală (pictura interioară). Corespondență, antemăsurătoare-devize, caiet de sarcini, pentru lucrările de reparație și întreținere necesare Bisericii Episcopale și Baldachinului din Curtea de Argeș. Fotografii Biserica Episcopală (inscripții, pietre de mormânt). Corespondență licitație publică pentru darea în antrepriză a lucrărilor de întreținere și restaurare a baldachinului și bisericii Episcopiei Argeșului. Raport deplasare pe teren privind stadiul lucrărilor executate pentru Biserica Episcopală. Contract de angajare lucrări. Caiet de sarcini pentru lucrări de restaurare a Episcopiei Argeșului. Caiet de sarcini pentru lucrări de restaurare ale monumentelor istorice din Bucovina. Delegație - verificare acoperiș Biserica Episcopală. Corespondență reparații Catedrala Episcoplă - adrese, raport, referat, reziliere contract arhitect Al. Popovici.
Observații: Dosarul conține și scurte referiri la: Mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi” (Iași), Biserica „Sf. Dumitru” (Craiova), Fostul Schit Brătășești (Argeș), Biserica Fostului Schit Scăueni (actualmente în județul Vâlcea), Biserica „Sf. Nicolae” - Domnesc (Curtea de Argeș).
Nr. filelor: 250
Număr dosar: 1396