1397 | Biserica Episcopală „Adormirea Maicii Domnului”, municipiul Curtea de Argeș; Fântâna Meşterului Manole, municipiul Curtea de Argeș; Mănăstirea Bascovele (Bascov), sat Ursoaia, comuna Cotmeana

cod LMI: AG-II-m-A-13628.01; AG-IV-m-A-13942; AG-II-a-A-13825
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1940-1949
Cuprinsul dosarului: Județul Argeș. Curtea de Argeș, Biserica episcopală „Adormirea Maicii Domnului" (1512-1517). Documentație pentru clădire nouă în zonă (1945). Corespondență, adrese, între Episcopia Argeșului, Comisiunea Monumentelor Istorice, Ministerul Cultelor și Artelor, Casa regală, Ministerul Culturii. Reparații, caiete de sarcini, devize, măsurători, procese verbale de recepție, borderouri, delegații, restaurare pictură, oferte, referate cu lichidarea lucrărilor. Documentație mormintele regale și lista frescelor din biserica episcopală depuse la Muzeul din București (1938, 18 file). Corespondență despre lucrări la Fântâna Meşterului Manole ( înc. sec. XX). AG-II-a-A-13825. Comuna Cotmeana, sat Ursoaia, Mănăstirea Bascovele/Bascov (1695, ref. 1845). Corespondență privind restaurarea picturii bisericii mănăstirii.
Observații: Municipiul Curtea de Argeș; Bd. Basarabilor 1; Strada Eroilor 44 A, în parc; sat Ursoaia, comuna Cotmeana. În dosar mai există documente referitoare la: Biserica din Gostavățu, județul Olt; Mănăstirea Turnu, județul Argeș; Biserica filială Ștefănești Oarja, județul Argeș; Pivnițele palatului de lângă biserica episcopală.
Nr. filelor: 268
Număr dosar: 1397