1398 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Olari, municipiul Curtea de Argeș

cod LMI: AG-II-m-A-13639.01
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1941-1944
Cuprinsul dosarului: Județul Argeș, Curtea de Argeș, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Olari (ante 1687). Corespondență privind restaurarea bisericii între Episcopia Argeșului, parohia Olari, Comisiunea Monumentelor Istorice, Ministerul Culturii Naționale și Cultelor. Adrese, devize, referate, adeverințe, măsurători, ante-măsurătoare-deviz, întreținere etc. Plic documentație: schițe releveu (6 file)
Observații: Municipiul Curtea de Argeș; Strada Cuza Vodă 134
Nr. filelor: 62
Număr dosar: 1398