2050 | Palatul domnitorului Alexandru Ion Cuza (Muzeul Unirii – Complexul Național Muzeal Moldova), municipiul Iași

cod LMI: IS-II-m-A-03930; IS-II-m-B-03839; IS-II-m-B-03914.08; IS-II-m-B-03914.09; IS-II-m-B-03730.03; IS-II-m-B-04238.01; IS-II-m-B-04119
Județ: Iași
Anii de corespondență: 1937-1952
Cuprinsul dosarului: Județul Iași, municipiul Iași, Palatul Cuza-Vodă. Corespondență privind folosința imobilului (sediu muzeu, bibliotecă, librărie). Extrase din ziar – situația fostei locuințe a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Amenajare muzeu național de către CMI. Cedare folosință imobil și teren. Proces-verbal predare-primire 119 tablouri ale muzeului. Lista obiecte din patrimoniul muzeal (donații). Transliterație zapis din 1832 privind vânzarea unor case boierești, semnatar Veniamin Mitropolitul Moldovei. Copii acte notariale din anul 1885 (procuri, vânzare prin licitație, proces-verbal) ale moștenitorilor imobilului, semnatari Principele Alexandru B. Știrbey. Procură notarială 1886, semnatar N. Ghika. Copii acte notariale din anul 1937, semnatar Dimitrie N. Ghika. Sfințirea Muzeului Cuza-Ferdinand (1938). Corespondență privind cedarea parterului imobilului Ligii Culturale de către CMI. Corespondență privind organizarea muzeului. Adresă, Proces-verbal – dărâmarea anexelor palatului în contextul sistematizărilor. Adresă – evacuarea muzeului (Al Doilea Război Mondial). Corespondență - transportarea obiectelor muzeale la Biserica Domnească, Curtea de Argeș. Corespondență între Comandamentul Falangei Străjerilor, Legiunea Iași și rezidentul regal al Ținutului Prut (adrese, referate privind cedarea spațiului pentru sediul Legiunii de Străjeri). Corespondență privind cedarea terenului din jurul palatului Cuza Primăriei Iași, pentru sistematizarea pieței (adrese referate). Telegramă – donații către muzeul Cuza-Vodă. Corespondență - restaurarea muzeului. Adresă mulțumire către Librăria Cartea Rusă pentru sprijinul financiar pentru reparația acoperișului. (1948) Raport de cercetare imobil (1948, Ștefan Balș). Adresă către CMI a Ministerului Informațiilor, Oficiul Local de Turism Decret Regal de clasare a imobilului, anexelor și curții (1946). Referat - funcția imobilului (Liga Culturală, CMI, Muzeul de Etnografie Iași). Proces-verbal ședință privind clasarea imobilului. Corespondență - sistematizarea străzii Alexandru Lăpușneanu, propunere de mutare a muzeului în Sala Gotică (1947). Adresă privind degradarea Palatului Cuza în urma bombardamentelor (Al Doilea Război Mondial). Plan de situație al Palatului Cuza, Str. Alexandru Lăpușneanu, Iași (1937). Casă monument istoric în curtea Mănăstirii Frumoasa. Raport privind monumente istorice în pericol din județul Iași: Dughene de sare din Str. Anastasie Panu (sec. XVIII), cișmele de piatră de la Spitalul Central (sec. XVIII), Conacul din Pribești (1700), Conacul de la Ceplenița (sf. sec. al XVIII-lea), Pivnițele de la Cotnari, turnul de la intrarea Bisericii Bărboi (prima jumătate a sec. al XIX-lea), Palatul lui Cuza de la Ruginoasa, fosta casă Balș (1830), palatul vechi – Mănăstirea Frumoasa (1738) ș.a.
Observații: În dosar există referiri la mai multe monumente istorice, demolate, trasformate sau aflate în pericol de degradare, cu nevoi urgente de conservare și restaurare.
Nr. filelor: 89
Număr dosar: 2050