2100 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat/comuna Izvoru 157 (fostul sat Izvorul de Sus); Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat/comuna Izvoru (fost sat Izvorul de Jos).

cod LMI: AG-II-m-A-13708
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1946
Cuprinsul dosarului: Județul Argeş, comuna Izvorul de Sus, Biserica Sf. Nicolae (1701). Chestionar, corespondențe, referate, devize lucrări de întreţinere (1937), ante-măsurători devize, lucrări de restaurare pictură, deviz caiet de sarcini - restaurare pictură (1939), procese verbale de recepție a lucrărilor de pictură, delegări, referiri la biserică şi ctitorii ei după o copie a unui hrisov din 1712, antemăsurători deviz pentru lucrări de consolidare la biserică în urma cutremurului din 10 noiembrie 1940, ante măsurători-deviz reparaţii şi lucrări urgente de consolidare după cutremur, lucrări intervenție post pictură (înlăturarea umezelii), Buletinul Oficial al județului Argeș cu licitația publică pentru antrepriza lucrărilor la Biserica parohiei Izvorul de Sus, procese verbale reparații biserică, antemăsurători, deviz și caiet de sarcini restaurare pictură (1942), proiect, plan și deviz construire uşă biserica parohială (cu 2 planuri - 1943); Comuna Izvorul de Jos, sat Izvorul de Jos, Biserica Adormirea Maicii Domnului (1879). Chestionar, scurtă descriere: ctitori, inscripții, inventar.
Observații: Comuna Izvoru, sat Izvoru 157. În 1968, satele Izvorul de Jos și Izvorul de Sus au fost comasate sub numele de Izvoru.
Nr. filelor: 336
Număr dosar: 2100