2123 | Biserica „Intrarea în Biserică” a Mănăstirii Lainici, oraş Bumbești-Jiu

cod LMI: GJ-II-m-B-09254
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1919-1944
Cuprinsul dosarului: Județul Gorj, Schitul Lainici, Biserica „Nașterea Maicii Domnului” (1817). Chestionar. Raport al protoireului județului privind daunele provocate de armata germană în timpul Primului Război Mondial. Referat-deviz pentru lucrările de reparație ale schitului. Ante-măsurătoare și deviz estimativ pentru reparațiile necesare schitului. Corespondență privind problemele schitului. Devize, referate-reparații schit. Schiță a bisericii. Rapoarte stare biserică. Corespondență evaluare și aprobare lucrări de reparație (acoperișul bisericii, construcții chilii). Corespondență protoiereu-Comisiune privind acoperirea bisericii cu tablă în loc de șiță. Deviz estimativ pentru lucrările necesare întreținerii bisericii Mănăstirii Lainici. Adresă - recepție lucrări. Proces-verbal de recepție - lucrări de întreținere și restaurare a bisericii mănăstirii. Memoriu asupra lucrărilor efectuate la biserica schitului. Raport al starețului schitului referitor la profanarea picturii din pridvorul bisericii prin semnături recente și desene.
Observații: În prezent, Mănăstirea Lainici se află în cartierul Lainici, oraș Bumbești-Jiu, județul Gorj. Hramul bisericii mănăstirii este „Intrarea în Biserică”.
Nr. filelor: 54
Număr dosar: 2123