2126 | Biserica „Sfântul Ilie”, sat Largu, comuna Largu

cod LMI: BZ-II-m-B-02417
Județ: Buzău
Anii de corespondență: 1921-1935
Cuprinsul dosarului: Județul Buzău, comuna Largu, Biserica „Sfinții Voievozi” (1817). Chestionar. Adresă a parohiei bisericii „Sfântul Ilie”, comuna Largu, către Directorul General al Fundației Culturale „Principele Carol” București, în legătură cu procese-verbale și aprobarea dărâmării bisericii vechi din 1817, semnatar preot stavrofor Gh. Teodorescu. Adresă a parohiei bisericii „Sfântul Ilie” către Comisiunea Monumentelor Istorice prin care se cere reparația bisericii, semnatar preot Gh. Teodorescu. Adresă a parohiei bisericii „Sfântul Ilie” către Ministrul Instrucțiunii publice prin care se cere o reparație substanțial mai mare decât cele de până atunci și accesare de fonduri de la respectivul minister. Adresă a parohiei bisericii „Sfântul Ilie” către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, notificând reparațiile reduse și lipsa fondurilor parohiei, semnatar preot stavrofor Gh. Teodorescu. Proces verbal al Fundației Culturale Regale „Principele Carol” Echipa Largu. Proces verbal al enoriașilor comunei Largu, prin care se hotărăște dărâmarea bisericii, semnatar preot paroh Gh. Teodorescu, Consiliul Parohial, Adunarea Parohială și Epitropii.
Nr. filelor: 13
Număr dosar: 2126