2138 | Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Bărbălani, comuna Cuca; Biserica „Sfinții Voievozi”, satul Lăunele de Sus, comuna Cuca.

cod LMI: AG-II-m-A-13479
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Argeș, comuna Lăunele de Jos, cătunul Lăunele, Biserica „Sfinții Voievozi” (1826). Chestionar. Descrieri suplimentare, pisanie, reparații. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice către preot paroh, referitor la cercetarea bisericii vechi propusă spre demolare. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice către Episcopia Argeșului, referitor la situația actuală a bisericii din Lăunele, propusă spre dărâmare, semnatar Victor Brătulescu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice către Episcopia Argeșului, referitor la oprirea dărâmării bisericii din Lăunele. Referat al Comisiunii Monumentelor Istorice în care se precizează că dărâmarea bisericii nu a fost autorizată. Adrese ale Comisiunii Monumentelor Istorice către Parohia Lăunele de Jos, referitoare la raportarea asupra stării bisericii, semnatari Victor Brătulescu, Gheorghe Croitoru. Referat al Comisiunii Monumentelor Istorice, cu privire la dărâmarea bisericii. Adresă a parohiei Lăunele de Jos, către Comisiunea Monumentelor Istorice, informând Comisiunea despre numeroasele stricăciuni ale bisericii. Referat al Comisiunii Monumentelor Istorice prin care se propune spre aprobare dărâmarea bisericii, semnatar V. Moisescu. Referat al Comisiunii Monumentelor Istorice prin care se aprobă dărâmarea bisericii, semnatar arhitect Horia Teodoru. Plic cu schițe releveu (3 pagini), biserica „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Lăunele, cătunul Bărbălani.
Observații: Cuca este o comună în județul Argeș, formată din satele Bălțata, Bărbălani, Cârcești, Cotu, Crivățu, Cuca (reședința), Lăunele de Sus, Măcăi, Mănești, Sinești, Stănicei, Teodorești, Valea Cucii și Vonigeasa. Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, din satul Bărbălani, comuna Cuca a fost ctitorită în 1790.
Nr. filelor: 15
Număr dosar: 2138