2139 | Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, sat Bărbălani, comuna Cuca; Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, sat Teodorești, comuna Cuca.

cod LMI: AG-II-m-A-13479
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: Județul Argeș, comuna Lăunele de Sus, cătun Bărbălani, Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” (1800, rep. 1899). Cătun Teodorești, Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” (1893, rep. 1912). Chestionare. Corespondență - restaurare. Delegație. Antemăsurătoare-deviz pentru lucrări de reparație. Releveu biserică de lemn.
Observații: Satele Bărbălani și Teodorești, actualmente în comuna Cuca.
Nr. filelor: 24
Număr dosar: 2139