2162 | Biserica „Naşterea Maicii Domnului””, sat Chițoc, comuna Lipovăț; Biserica de lemn „Sf. Gheorghe”” a fostului schit Lipovăţ (Zografu); Biserica „Sf. Gheorghe”, sat Lipovăț, comuna Lipovăț.

cod LMI: VS-II-m-B-06782; VS-II-m-A-06852
Județ: Vaslui
Anii de corespondență: 1921-1942
Cuprinsul dosarului: Județul Vaslui, comuna Lipovăț, cătun Kițoc, Biserica „Nașterea Maicii Domnului și Sf. Arhidiacon Ștefan” (1852-1855). Comuna Lipovăț, cătunul Lipovăț, Biserica „Sf. Gheorghe” (1861), Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” (prima jumătate a sec. XVII). Chestionare, corespondență între Parohia Lipovăț, Ministerul Culturii Naționale, Comisiunea monumumentelor Istorice, Prefectura județului Vaslui. Solicitare ajutor financiar pentru restaurarea bisericii „Sf. Gheorghe” de zid a fostului schit Lipovăț (sec. XVII/1628). Rezoluții de cercetare pictură și monument, date de arhitecții Ghika-Budești și Victor Brătulescu. Solicitare ajutor financiar de restaurare a bisericilor din parohia Lipovăț, din partea Prefecturii către Ministerul Cultelor, în urma cutremurului din noiembrie 1940. Rezoluție semnată de arhitectul Horia Teodoru. privind condițiile speciale de restaurare a bisericii de zid din Lipovăț. Proiect de reparație și consolidare a bisericii din Lipovăț, realizat de Serviciul Tehnic al orașului Vaslui. Memoriu al Serviciului Tehnic. Tabele cu prețuri de bază pentru lucrări. Ante-măsurători și deviz. Schițe ale bisericii (5 file). Caiet de sarcini privind lucrări tehnice. Plic cu schițe, relevee, descriere realizate de arhitectul Ștefan Balș (4 file, 1937).
Nr. filelor: 46
Număr dosar: 2162